Referat fra årsmøte for 2018

Publisert: 17. sep. 2019 av Frank Stamland

Årsmøte 7.mars 2019

MØTEREFERAT ÅRSMØTE 7.MARS 2019

 

Tilstede:

Tore Kaarstein              - formann

Frank Stamland            - kasserer   

Sverre Carlson              - nestformann

Atle Sten –Hansen        - medlem, valgkomite

Lisbeth Lehn Fosse       - styremedlem, vara

Jakob Aga                     - styremedlem

Erik Langeland             - revisor

Eirik Manger                - medlem

Jan Are Hansen            - medlem

Georg Voss                  - medlem

Tore Gavelstad             - medlem

Tommy Elverhøy          - medlem

Trond Solli                   - sekretær

 

Sak 1. Agenda. Godkjent.

Sak 2. Valg av møteleder. Trond Solli

Sak 3. Valg av referent. Trond Solli

Sak 4. Årsberetning for 2018.Lest og gjennomgått av Trond Solli.

Godkjent. Årsberetningen legges inn på klubbens hjemmeside.

 Sak 5. Regnskap 2018.     

 Regnskap for 2018 gjennomgått av kasserer og godkjent.

 Regnskap er i forkant av årsmøtet godkjent av revisor.

Sak 6. Budsjett 2019

Budsjett for 2019 gjennomgått av kasserer og godkjent

Kommentar til budsjettet: Årsmøtet har gitt styret fullmakt til å gjøre innkjøp av nytt skap til oppbevaring av utstyr (baller, nett o.l) for inntil kr.4000,-.

Sak 7. Kontingent for 2020.

Årsmøtet vedtok følgende :

På bakgrunn av klubbens sunne økonomi ønsker årsmøtet uendrede satser       for kontingent.

Satsene blir da som følger:

1.Vanlige medlemmer: 1600 kr. pr. år     

2.Under 20 år, pensjonister, trygdede og studenter: kr. 800,-pr.år.

3.Familiekontingent: kr. 2800,-

Sak 8. Innkomne forslag.

Ingen

Sak 9. Valg.

Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. Det ble gjenvalg av alle som var på valg.

Porsgrunn badmintonklubb får dermed følgende styre for 2019 : 

Tore Kaarstein            - leder                           Valgt for 2018-2019

Trond Solli                  - sekretær.                    Valgt for 2018-2019

Frank Arne Stamland  - kasserer.                    Valgt for 2019-2020

Sverre Carlson             - nestleder                   Valgt for 2019-2020

Jakob Aga                   - styremedlem.             Valgt for 2019-2020

Lis Lehn Fosse           - styremedlem, vara.     Valgt for 2019-2020

Andre verv:

Per Helge Bergan: valgkomite, valgt for 2019

Atle Sten-Hansen : valgkomite, valgt for 2019

Erik Langeland: Revisor. Valgt for 2019.

 

Trond Solli

Referent


← Tilbake


Skriv en kommentar 

 

 

 Kommentarer (0)

Site Powered by Sniggabo CMS v. 3.4
Tekst/bilder © Porsgrunn Badmintonklubb 2017 - 2024