Årsberetning for 2021

Publisert: 14. mars 2022 av Frank Stamland

                  

ÅRSBERETNING 2021

Årsmøte for 2020. Årsmøtet ble avholdt så sent som 08.06.21 på grunn av koronasituasjonen.

Verv i klubben 2021, valgt på årsmøtet 08.06.21 : 

Styre:

Leder:                      Tore Kaarstein                    Ikke på valg

Nestleder:                Sverre Carlson                    Valgt for 2 år

Sekretær:                 Trond Solli                           Ikke på valg

Kasserer:                  Frank Stamland                  Valgt for 2 år

Styremedlem:          Jacob Aga                             Valgt for 2 år

Varamedlem:           Lis Lehn Fosse                     Valgt for 1 år

 

Kontrollkomite: (jfr § 2-12)

Medlem:                  Erik Langeland                    (Valgt for 2 år)

Medlem:                   Tommy Elverhøy                (Valgt for 1 år)

Varamedlem:           Atle Sten-Hansen              (Valgt for 1 år)

 

Valgkomite:

Leder:                       Per Helge Bergan               (Valgt for 1 år)

Medlem:                   Atle Sten-Hansen               (Valgt for 1 år)

 

Økonomi

Inntekter

kr.  76833,43

Utgifter                                

kr.  79929,64

Driftsresultat

kr.  -3096,21

Finansutgifter/inntekter        

kr.     -652,75

Årsoverskudd/underskudd   

kr    -3716,22

Egenkapital/balanse pr.31.12.21

kr.   107042,22

                  

Treningskvelder

Treningen har også i år foregått i Heistadhallen på følgende kvelder:

Tirsdag    18:00-22:00

Torsdag   19:30-22:00

På tirsdager har tiden fram til 19:30 vært forbeholdt de yngre spillerne.

Tore Gavelstad og Roger Halvorsen har delt på treneransvaret for de unge.

Etter 19:30 prioriteres de voksne medlemmene.

På torsdagskveldene har treningen vært åpen for alle hele kvelden.

Som for treningsåret 2020 har store deler av sesongen 2021 vært preget av nedstenging på grunn av smittefare. Dette har naturlig nok medført at klubben har kunnet tilby langt færre treningstimer enn normalt, spesielt for eldre spillere.  

Konkurranser interne

Klubbmesterskap

Klubbmesterskapet 2021 ble dessverre avlyst på grunn av koronasituasjonen.

Nyttårscup

Dette arrangementet ble også avlyst pga koronastituasjonen.

Konkurranser eksterne 

Erik Langeland og Rune Enoksen har deltatt i et par eksterne turneringer dette året. Erik fikk en fin 5.plass i Veteran VM, single 50+, i Kristiansand

Dugnader

Det ble ikke gjennomført dugnader i 2021.  

Sponsorer

Klubben har i 2021 mottatt tilskudd fra Norsk Tipping via de såkalte Grasrotmidlene, og vi har fått inn kr. 10257,43 her, omtrent det samme som fjoråret. Det er viktig at medlemmer registrerer sin støtte til Porsgrunn badmintonklubb i forbindelse med eventuell egen tipping, og det er også ønskelig om man ber andre om slik støtte.

Vi har i år ikke mottatt støtte fra Sparebank 1 Telemark

Norges Idrettsforbund- olympiske komite har bidratt med kr. 20266,-

Klubben har i 2020 mottatt driftstilskudd fra Porsgrunn Kommune på kr. 4379,-.

Medlemskap og rekruttering

Totalt har Porsgrunn Badmintonklubb pr.31.12.2021 41 medlemmer. 20 av disse er under 20 år.

Det totale antall betalende medlemmer er på omtrent samme nivå som det har vært de siste åra.

Klubben mottok kr. 28400,- i medlemskontingent for 2021. En markant nedgang i inntekter her grunnet reduserte treningsmuligheter på grunn av nedstenging og karantenebestemmelser. Styret har bestemt at medlemskontingenten for voksne spillere halveres, da det er denne gruppen som helt klart har vært hardest rammet av nedstengninger i løpet av året.

Antall medlemmer          

Pr. 31.12.2021 har vi 41 medlemmer.

 

For styret

Trond Solli

Sekretær


← Tilbake


Skriv en kommentar 

 

 

 Kommentarer (0)

Site Powered by Sniggabo CMS v. 3.4
Tekst/bilder © Porsgrunn Badmintonklubb 2017 - 2024