Porsgrunn Badmintonklubb regnskap 2021 samt budsjett 2022

Publisert: 14. mars 2022 av Frank Stamland

    Regnsk.2020 Buds.2021 Regnsk.2021 Buds.2022
  INNTEKTER        
3110 Salg av utstyr 365,00 500,00 13 346,00 500,00
3120 Sponsor/Samarbeidsavtaler 14 350,99 14 000,00 10 257,43 11 000,00
3400 Offentlig tilskudd 15 160,00 15 000,00 19 698,00 15 000,00
3410 Momskompensasjon 6 602,00 5 000,00 4 947,00 5 000,00
3920 Medlemskontigenter 41 800,00 30 000,00 28 400,00 43 000,00
3970 Egenandeler ifm. Stevner 900,00 1 500,00 0,00 1 000,00
3971 Egenandeler ifm. Fredrikshavntur 0,00   0,00 0,00
3980 Dugnader 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00
3990 Salgsinntekter ifm. egne stevner 0,00 0,00 0,00 0,00
3999 Andre inntekter 0,00 0,00 185,00 150,00
           
  Sum driftsinntekter 79 177,99 76 000,00 76 833,43 85 650,00
           
  UTGIFTER        
  VAREKOSTNAD        
4200 innkjøp av utstyr 25 025,04 23 000,00 45 715,00 30 000,00
4300 forbruk av varer for videresalg 1 214,30 1 500,00 0,00 0,00
4400 loddbøker 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00
4410 Reklameutgifter Porsgrunn kommune 0,00 0,00 0,00 0,00
           
  ANNEN DRIFTSKOSTNAD        
6300 Leie av lokaler 5 338,00 10 000,00 4 020,00 15 000,00
6730 Idrettsfaglig bistand 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00
6860 Møter, kurs, oppdatering 3 223,00 4 000,00 2 640,60 3 000,00
6861 Treningsleir i Fredrikshavn 0,00   0,00 0,00
6862 Deltakeravgift eksterne stevner 375,00 1 500,00 1 642,04 2 000,00
6940 Porto 0,00 0,00 0,00 0,00
7330 Reklameartikler 0,00 0,00 0,00 0,00
7410 Medlemskontigenter (NIF) 8 650,00 9 000,00 8 125,00 9 000,00
7420 Gaver og premier 669,00 1 000,00 0,00 1 000,00
7790 Diverse kostnader 2 757,00 2 500,00 2 787,00 3 000,00
  Sum kostnader 62 251,34 72 500,00 79 929,64 83 000,00
           
  DRIFTSRESULTAT 16 926,65 3 500,00 -3 096,21 2 650,00
           
  FINANS-/EKSTRAORDINÆRE POSTER        
8040 Renteinntekter 24,00 30,00 0,00 0,00
8140 Renteutgifter       0,00
8170 Gebyrer i bank 660,50 700,00 591,50 600,00
8171 Vipps gebyr 16,25 50,00 28,51 50,00
           
8800 ÅRSOVERSKUDD/UNDERSKUDD 16 273,90 2 780,00 -3 716,22 2 000,00

 

 


← Tilbake


Skriv en kommentar 

 

 

 Kommentarer (0)

Site Powered by Sniggabo CMS v. 3.4
Tekst/bilder © Porsgrunn Badmintonklubb 2017 - 2024