Referat fra årsmøte for 2022 den 16. mars 2023

Publisert: 14. jan. 2024 av Frank Stamland

Årsmøte for 2022

Protokoll fra Årsmøte for 2022 i Porsgrunn Badmintonklubb

 

Dato/Tid: Torsdag 16.03.2023 Kl 18:00

Sted: Møterom Heistadhallen

Til stede: Tore Kaarstein, Frank Arne Stamland, Trond Solli, Tommy Elverhøy, Rune Enoksen, Atle Steen-Hansen, Jan Are Hansen, Erik Langeland.

Stemmeberettiget: Alle fremmøtte

Protokollfører: Tore Kaarstein

 

Sak 1 Åpning / konstituering. Godkjenning av dagsorden

Dagsorden gjennomgått og godkjent.

Sak 2 Valg av møteleder og referent

Trond Solli ble valgt som møteleder og Tore Kaarstein som referent.

Sak 3 Årsberetning

Sekretær forhindret fra å delta, årsberetning blir sendt på e-post til deltakere i ettertid.

Sak 4 Regnskap

Regnskap gjennomgått av kasserer Frank Arne Stamland. Godkjent uten innvendinger fra noen av de fremmøtte. Regnskap er godkjent av kontrollutvalget.

Sak 5 Budsjett

Budsjett gjennomgått av kasserer Frank Arne Stamland. Godkjent.

Sak 6 Fastsettelse av kontingent

Kontingent for voksne settes til kr 1 800,- for voksne spillere.

Kontingent for de under 20 år, pensjonister, trygdede og studenter settes til kr 900,- pr år.

Familiekontingent settes til kr 3 100,- pr år.

Sak 7 Innkomne forslag

Benytte plast til de yngre spillerne.

Det ble besluttet at de fortsetter å spille med fjærballer.

                Oppfordre de yngre spillerne til å komme på torsdagstrening også.

Vedtatt.

Sak 8 Valg

Innstilling fra valgkomiteen ble enstemmig vedtatt

Styret:

Leder:                   Tore Kaarstein                                                 Ikke på valg

Nestleder:          Trond Solli                                                          Ikke på valg

Sekretær:           Sverre Carlson                                                  Gjenvalg for 2 år

Kasserer:             Frank Arne Stamland                                     Gjenvalg for 2 år

Styremedlem:   Lis Lehn Fosse                                                  Velges for 2 år

Varamedlem:    Jan Are Hansen                                                Velges for 1 år

 

Andre verv:

 

Kontrollkomite: (Jfr § 2-12)

Medlem:             Erik Langeland                                                 Gjenvalg for 2 år

Medlem:             Tommy Elverhøy                                             Gjenvalg for 1 år

Varamedlem:    Atle Steen-Hansen                                         Gjenvalg for 1 år

 

Valgkomite:

Leder:                   Per Helge Bergan                                            Gjenvalg for 1 år

Medlem:             Atle Steen-Hansen                                         Gjenvalg for 1 år

 

Porsgrunn 11.04.2023 

 

-----------------------------------------                                 

Tore Kaarstein                                                                                  

 

Porsgrunn 11.04.2023 

 

-------------------------------------------                             ------------------------------------------ 

Frank Arne Stamland                                                    Sverre Carlson 


← Tilbake


Skriv en kommentar 

 

 

 Kommentarer (0)

Site Powered by Sniggabo CMS v. 3.4
Tekst/bilder © Porsgrunn Badmintonklubb 2017 - 2024